Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla potrzeb Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale"

Znak sprawy: ZG.261.02.17

 

W załączeniu niezbędna dokumentacja.

 

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Biuletyn Informacji Publicznej