Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedzi na pytania

Boguchwała, 13.10.2017 r.

Znak sprawy: ZG.261.02.17

„Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla potrzeb Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale”

W toku niniejszego postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania.

Zamawiający przekazuje do publicznej wiadomości treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, które stanowią integralną część Specyfikacji

1.       „Zamawiający wskazuje w Szczegółowym, technicznym opisie Przedmiotu Zamówienia na str. 6
w wierszu 8 – Obudowa: 3 gniazda audio na tylnym panelu. Jakiego rodzaju gniazda audio ma na myśli Zamawiający?

Zamawiający wymaga 3 gniazda audio typu jack 3,5mm. Mają to być gniazda wejścia/wyjścia w tym jedno wejście mikrofonowe, o czym mowa w punkcie 7 str.6 opisu Przedmiotu Zamówienia.

2.       Sek. II2.5)TED – ponieważ Zamawiający nie wskazał kryteriów, a jedynie wskazał, że są one w dokumentacji postępowania, wykonawca zwraca się o wyjaśnienie, czy kryteria określone w SIWZ są wiążące, czy też w innych częściach dokumentacji przewiduje dodatkowe kryteria.”

Zamawiający potwierdza, że kryteria określone w SIWZ są wiążące.

3.       Roz. V ust. 3 SIWZ – Czy Zamawiający przewiduje fakultatywne przesłanki wykluczenia, a jeśli tak, to jakie?

Zamawiający w SIWZ zawarł wszelkie przesłanki wykluczenia, powołując się na zapisy art. 24Pzp., w tym również art. 24 ust.  5 - w całości.

4.       Roz. VI ust. 2 SIWZ – Wykonawca zwraca się o potwierdzenie, że dokumenty, o których mowa
w Roz. VI ust. 2 lit. b) SIWZ należy złożyć dopiero na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 Pzp.

Zamawiający potwierdza, że dokumenty o których mowa w Roz. VI ust. 2 lit. b) SIWZ należy złożyć dopiero na wezwanie Zamawiającego - w trybie art. 26 ust. 1 Pzp.

                                   

Zwracamy się z prośbą, aby w części 2 Zamawiający zrezygnował z wymagania, żeby monitor pochodził od tego samego producenta co oferowany komputer.

Zamawiający informuje, że dopuszcza aby monitor pochodził od innego producenta jak komputer,
z zaznaczeniem bezwzględnego zachowania minimalnych parametrów wyznaczonych
w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

1.       Witam mamy pytania odnośnie komputera i monitora w zadaniu 2. Wnosimy o dopuszczenie produktu konkurencyjnego innego producenta.

Zamawiający informuje, że dopuszcza aby monitor pochodził od innego producenta jak komputer,
z zaznaczeniem bezwzględnego zachowania minimalnych parametrów wyznaczonych
w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

2.       Czy dopuszczą państwo w cześć 3 laptopa z kartą graficzną osiągającą 1128 pkt w teście Passmark - G3D Mark ?

Zamawiający parametry ww. sprzętu pozostawia bez zmian.

1.     Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie obsługujące język opisu strony Postscript 3 poprzez jego emulację?

2.     Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie drukujące z rozdzielczością 1200 x 1200 dpi?

3.     Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie z kopiowaniem wielokrotnym w zakresie 1-999?

4.     Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie z regulacją powiększenia co 1%?

5.     Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie z możliwością wyposażenia w dodatkowy podajnik instalowany w podstawie o pojemności 3000 arkuszy?

6.     Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie z procesorem 1 GHz?

7.     Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie bez obsługi skanowania DPWS?

8.     Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie obsługujące w dupleksie papier o gramaturze od 64 do 256 g/m2?

9.     Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie bez obsługi przestarzałego protokołu AppleTalk?

10.  Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie bez obsługi przestarzałego protokołu NetBEUI?

11.  Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie w którym ekran dotykowy jest obsługiwany dłonią a nie rysikiem?

12.  Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie z tonerami kolorowymi CMY na 15 000 stron przy pokryciu 5%?

13.  Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie z deweloperem na 200 000 stron?

Odpowiedź na pytania od 1-10 i 12-13.

Zamawiający nie dokona zmian w SIWZ. Zamawiający określił minimalne parametry techniczne, jakie muszą spełniać oferowane urządzenia. Urządzenia o parametrach niespełniających wymagań SIWZ nie zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 11.

Zamawiający wymaga, aby w standardzie był dedykowany rysik do obsługi ekranu.

Dodatkowo prosimy o wyjaśnienie poniższych zapisów SIWZ:

1.          Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć różnice pomiędzy wstawianiem rozdziałów i stron?

Oferowany sprzęt powinien posiadać zarówno funkcję wstawiania rozdziałów jak i wstawiania stron. Rozwiązania te mogą różnić się w zależności od producenta i modelu sprzętu. Zamawiający nie precyzuje różnic jakie winny być pomiędzy obiema funkcjami.

2.          Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć wydruk próbny do regulacji?

W opinii zamawiającego wydruk próbny do regulacji daje możliwość wydruku strony próbnej (testowej).

3.     Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć różnicę pomiędzy znakiem wodnym i ochroną przed kopiowaniem?

Znak wodny to  charakterystyczny obraz lub ciąg znaków umieszczany na dokumencie, natomiast zabezpieczenie przed kopiowaniem uniemożliwia kopiowanie dokumentów w identycznej postaci.

4.     Prosimy o wyjaśnienie co należy rozumieć zapis „tworzenie ulotek”?

Funkcja umożliwia w sposób zautomatyzowany wydruk ww. wyrobów poligraficznych.

5.     Prosimy o wyjaśnienie co należy rozumieć zapis „wstawianie obrazów”?

Tryb, który zostanie wykorzystany do łączenia obrazów zeskanowanych z szyby oryginału, takich jak fotografie z obrazami zeskanowanymi z podajnika dokumentów. Następnie połączone obrazy odbierane są jako ukończony komplet.

6.     Prosimy o wyjaśnienie co należy rozumieć zapis „scan to home”?

Uproszczona forma skanowania przy pomocy protokołu SMB na udostępnione wcześniej miejsce sieciowe wybranego użytkownika.

7.     Prosimy o wyjaśnienie co należy rozumieć zapis „adnotacje w plikach PDF”?

Podczas zapisywania zeskanowanego dokumentu w formacie PDF można wpisać dodatkowe informacje jak np. tytuł, autor.

Proszę o udzielenie wyjaśnień:

CZĘŚĆ III

KOMPUTER PRZENOŚNY - 54 szt.

Czy Zamawiający dopuści komputery światowego producenta wyposażone w:

1 port USB Type-C™

2 porty USB 3.0 (1 z funkcją ładowania)

1 port RJ-45

1 złącze dokowania

1 gniazdo słuchawki/mikrofon

1 złącze zasilania pr. zm. 4,5 mm

1 port DisplayPort™1 port VGA

Zasilacz pr. zm. 45 W Smart

3-ogniwowy, pryzmatyczny akumulator litowo-jonowy Long Life, 48 Wh

Jednocześnie spełniający wszystkie pozostałe wymagania ?

Zamawiający utrzymuje minimalne wymagania techniczne dotyczące komputerów przenośnych i nie dokonuje w nich żadnych zmian.

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że w rozdz. XIII SIWZ:

Opis kryteriów części 2 – zestaw komputerowy - w ust. 2) prawidłowa wartość za certyfikat EPEAT minimum SILVER to 30 punktów ( jak w tabeli).

Opis kryteriów części 3 – laptop - w ust. 2) prawidłowa wartość za certyfikat EPEAT minimum SILVER to 30 punktów (jak w tabeli).

Str. 3 SOPZ pkt 23 (Załącznik nr 1 do SIWZ) – prawidłowa wartość prędkości procesora to 1200 MHz.

Zamawiający informuje, że wszystkie pozostałe zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Biuletyn Informacji Publicznej