Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Biuletyn Informacji Publicznej

MAJĄTEK Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale

Budynki i urządzenia stanowią własność Ośrodka, formą władania działek jest wieczyste użytkowanie.

Podstawą prawną nabycia prawa dysponowania majątkiem jest art. 20 ust. 1 pkt.1 i ust. 2 ustawy z dnia 22 października 2004r o jednostkach doradztwa rolniczego oraz decyzje Wojewody Podkarpackiego z dn. 30.06.2005r.

Budynki i urządzenia stanowią własność Ośrodka, formą władania działek jest wieczyste użytkowanie oraz użytkowanie na czas nieokreślony.

Na działce nr 1355/29 o powierzchni 5,22 ha posadowione są budynki w tym XVII wieczny zabytkowy zespół pałacowy Lubomirskich wpisany do rejestru zabytków pod nr rej. A-335 z dn. 31.05.1968 r. oraz park wpisany do rejestru zabytków nr rej. A-336 z dnia 29.05.1968 r. a także zabytkowa brama wjazdowa do zespołu pałacowo – parkowego wpisana do rejestru zabytków pod nr rej. A-1227. Nieruchomość o powierzchni 8,49 ha tzw. „stawiska” została na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium nr 1054/2012 z dnia 20.03.2012 przekazana przez Województwo Podkarpackie na rzecz Ośrodka w użytkowanie na czas nieokreślony. Wykorzystywana jest jako parking w czasie wystaw i giełd. Na działkach o powierzchni 18.03 ha, znajdujących się od siedziby ośrodka ok. 1 km prowadzone jest doświadczalnictwo polowe. Działki nr 375/66 i 375/67 o łącznej pow. 0,21 ha zabudowane 6 –ma domkami wypoczynkowymi oraz budynkiem sanitarno–socjalnym stanowią pracowniczy Ośrodek Wypoczynkowy w Krempnej.

Stan techniczny budynków jest dobry. Budynek biurowo – hotelowy zastał w latach 2004 – 2014 wyremontowany. W budynku mieszczą się biura, sale konferencyjne, restauracja na 120 osób oraz   2-gwiazdkowy hotel posiadający 64 pokoje na 127 miejsc noclegowych.

Budynek Pałacu wymaga odnowy elewacji i wymiany stolarki okiennej, wynajmowany jest obecnie Gminie Boguchwała na podstawie 10 – letniej umowy najmu do roku 2023, mieści się w nim liceum ogólnokształcące.

Budynek Biblioteki również jest wynajmowany Gminie Boguchwała na prowadzenie Gminnej Biblioteki Publicznej, obecnie wymaga wymiany dachu i odnowy elewacji.

Budynki, pomieszczenia, garaże które nie są konieczne dla prowadzonej działalności są odpłatnie, na podstawie umów wynajmowane.

Zasoby majątkowe Ośrodka w pełni zabezpieczają wykonanie zadań statutowych oraz dają możliwości perspektywicznej realizacji polityki państwa dotyczącej rolnictwa oraz mieszkańców terenów wiejskich przez państwowe służby doradcze.

                                                                                                           utworzył: Feliks Solecki

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Biuletyn Informacji Publicznej
.