Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Biuletyn Informacji Publicznej

ORGANIZACJA

Ośrodek jako państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną prowadzi doradztwo obejmujące działania w zakresie rolnictwa, zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, rynków rolnych, przedsiębiorczości, wiejskiego gospodarstwa domowego i integracji społecznej.

Dyrektor Ośrodka kieruje realizacją zadań przy pomocy zastępcy dyrektora, głównego księgowego i kierowników działów oraz kierowników powiatowych zespołów doradztwa rolniczego.

Zastępca dyrektora wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez dyrektora.

Główny księgowy kieruje całokształtem gospodarki finansowo-księgowej Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez dyrektora.

W Ośrodku funkcjonują następujące samodzielne stanowiska pracy:
- samodzielne stanowisko do Spraw Obsługi Prawnej,
- samodzielne stanowisko do Spraw Kontroli Zarządczej,
- samodzielne stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz P.Poż,
- samodzielne stanowisko do Spraw Zarządzania Jakością,

Podstawowym dokumentem w zakresie planowania pracy w Ośrodku jest:
- roczny program działalności jednostki doradztwa rolniczego,
- roczny plan finansowy.

Utworzył: Sylwia Rybczak

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Biuletyn Informacji Publicznej
.