Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Biuletyn Informacji Publicznej

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

Zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie określa Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

W dniu 16 kwietnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz 423) przewidująca podniesienie progu zastosowania procedur przewidzianych w Prawie zamówień publicznych dla wszystkich zamawiających do 30 000 euro.


Utworzył: Sylwia Rybczak

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Biuletyn Informacji Publicznej
.