Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 601567-N-2018 w dniu 2018-08-07 r.

Treść ogłoszenia oraz pozostała dokumentacja w załączeniu.

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Biuletyn Informacji Publicznej
.