Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedzi na pytania

W związku z pytaniami które wpłynęły do Zamawiającego w toku niniejszego postępowania Zamawiający informuje:

1. Zamawiający nie zmienia wymagań odnośnie okresu na jaki zamierza udzielić zamówienia.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość nie przechodzenia danych z pakietu na następny okres rozliczeniowy pod warunkiem, że oferowany pakiet danych będzie nie mniejszy niż 500GB.

3. Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 08.05.2018r. do godz. 10:00. Jednocześnie Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert drogą e-mail.

4. Zamawiający wymagania wykazania się posiadaniem wiedzy i doświadczenia pozostawia bez zmian.

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Biuletyn Informacji Publicznej
.