Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze oferty

Boguchwała, 09.05.2018r.

Nr sprawy ZG.261.3.2018.ZO

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego informuje, że w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. „Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w sieci telefonii komórkowej” do realizacji zadania wybrano ofertę złożoną przez:

Orange Polska S.A., al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

– całkowita kwota oferty – 46 819,95 zł brutto.

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Biuletyn Informacji Publicznej
.