Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedź na pytanie do postępowania

Do Zamawiającego wpłynęło następujące pytaniee dotyczące zadania  " Dostawa namiotów dla Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego "

- czy zamawiający wyraża zgodę  na zastąpienie toreb transportowych na namioty innymi opakowaniami transportowymi zapewniającymi bezpieczne przechowywanie namiotów.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę  na zastąpienie toreb transportowych na namioty innymi opakowaniami transportowymi zapewniającymi bezpieczne przechowywanie namiotów.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Termin składania ofert również pozostaje bez zmian.

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Biuletyn Informacji Publicznej
.