Odpowiedź na pytanie do postępowania

Do Zamawiającego wpłynęło następujące pytaniee dotyczące zadania  " Dostawa namiotów dla Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego "

- czy zamawiający wyraża zgodę  na zastąpienie toreb transportowych na namioty innymi opakowaniami transportowymi zapewniającymi bezpieczne przechowywanie namiotów.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę  na zastąpienie toreb transportowych na namioty innymi opakowaniami transportowymi zapewniającymi bezpieczne przechowywanie namiotów.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Termin składania ofert również pozostaje bez zmian.

Kategoria: Dostawa namiotów dla Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
Utworzono: czwartek, 11, październik 2018 13:23
Poprawiono: czwartek, 11, październik 2018 13:24
Opublikowano: czwartek, 11, październik 2018 13:23
Małgorzata Szudrowicz
Odsłony: 428