Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedź na pytanie

Znak sprawy: ZG.261.10.2018.ZO

W związku z otrzymanym pytaniem dotyczącym dostawy krzeseł w części III niniejszego postępowania, Zamawiający informuje, że oferowane krzesła winny posiadać tapicerkę trudnopalną.

Pozostałe warunki postępowania pozostają bez zmian.

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Biuletyn Informacji Publicznej
.