Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedź na pytanie

Do Zamawiającego wpłynęło kolejne pytanie dotyczące treści §4 pkt 4c projektu umowy, dotyczące wydłużenia terminu usunięcia wad do 21 dni.

W odpowiedzi Zamawiający informuje, że dopuszcza taką zmianę w projekcie umowy.

 

Pozostałe warunki i terminy w niniejszym postępowaniu pozostają bez zmian.

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Biuletyn Informacji Publicznej
.